Ordinačné hodiny lekárske vyšetrenie
Objednanie liekov
Neprítomnosť

Home

Spoločnosť MedicalCare vznikla s cieľom poskytnúť klientom dôkladnú zdravotnú starostlivosť.

Praktický lekár, rodinný lekár, tímová práca so všetkými špecialistami.

Po viacročných domácich a zahraničných skúsenostiach som sa rozhodol vybudovať systém dôkladnej zdravotnej starostlivosti pre svojich klientov. Vo vyspelých krajinách dlhé roky spoľahlivo funguje systém rodinného (praktického) lekárstva.

Podstatou je dlhodobá a dôkladná starostlivosť o zdravie stálym praktickým lekárom.

  • Prevencia a pravidelné lekárske kontroly
  • Moderná diagnostika a liečba
  • Možnosť zvoliť si nadštandard
  • Kontinuita zdravotnej starostlivosti erudovanými špecialistami

To všetko sú základné piliere, o ktoré sa pevne opiera spoločnosť MedicalCare.

MUDr. Peter Strhák

 

made by TRIAD